Bookmark and Share    
 
BETALING:
Jeg ønsker kontant betaling samtidig med at bildet overleveres.
Dersom du kjøper bilde på utstilling betaler du kontant til kaféeier, og tar med deg bildet samme dag. Ved avtaler om betaling med 14 dagers betalingsfrist hvor kunden ikke overholder betalingsfristen, kan oppdragstaker kreve rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 19. desember 1976 nr. 100.
______________________________________________________________
 
LEVERING:
Produktet hentes direkte på utstillingssted eller hjemme hos oppdragstaker etter nærmere avtale. Bor du langt unna sendes produktet i posten, porto kommer da i tillegg på faktura.
______________________________________________________________
 
BESTILLING:
Det er mulig å bestille bilder etter eget ønske. Alle oppdrag blir vurdert, og ettersom jeg er opptatt av at sluttproduktet skal være noe alle parter skal være fornøyd med, er det en nødvendighet at det er i henhold til produktene som er produsert tidligere. Dersom du ønsker å bestille bilder med personlige foto (collage) kan du sende meg foto på mail og fremkalling er inkludert i prisen for maleriet. Du kan også bruke egne fremkalte fotografier, og i så tilfelle fremkalles bildene på nytt,  slik at oppdragsgiver får originalbilder i retur.
 ______________________________________________________________
 
LEVERINGSTID:
Oppdragsgiver og oppdragstaker blir enig om leveringsdato, noe forsinkelse kan forekomme. Ved forsinkelse blir oppdragsgiver informert. Dette gjelder bestilte produkter.
______________________________________________________________
 
RETURRETT:
Er ikke magefølelsen riktig når produktet er levert, får kjøper refundert beløpet innen 14 dager hvis ønskelig. Et annet alternativ er å bytte mot tilsvarende produkt. Dersom produktet er en gave gjelder 14 dagers bytte-/returrett fra den dagen produktet er overlevert. Leverandør og kjøper blir enig om dette ved kjøp.
Dersom du har bestilt et bilde med personlige bilder/elementer er det ingen returrett, men mulighet for korreksjon er tilstede inntil en viss grad.
______________________________________________________________
 
 
GARANTI:
Bildene har garanti. Dersom det er noe som ikke holder mål, ifht farger eller elementer som ikke henger fast - Så ta kontakt med meg. Enten om jeg reparerer det som ikke skulle holde, eller du kan bytte mot tilsvarende produkt.
______________________________________________________________
 
FORBEHOLD:
Enkelte av bildene er laget med oljebasert sparkel, og tåler ikke for store temperatursvingninger eller forflytning. ”Røff” håndtering og uforsiktighet dekker ikke garantien, da dette er produkter som må behandles med forsiktighet.
_____________________________________________________________
  
GAVEKORT:
Det er fullt mulig å bestille gavekort fra mitt galleri. Dette må brukes innen 1 år fra bestillingsdato. Gavekortet kan benyttes til bestilling av bilder, enten med foto eller ønske om motiv. Gavekortet kan ikke brukes som betaling på utstillinger jeg deltar på, da gallerister og utstillere krever provisjon av bildesalget. Gavekortet kan derimot benyttes på min hjemmeside og på mine faste utstillingssteder; Fus Café og Bar, Tid Café og Aneli AS.
_____________________________________________________________
 
KONSULENTTJENESTER:
På ulike konsulenttjenester faktureres avtalt timespris. Timesprisen avhenger av oppdraget og materiell som brukes. Oppdragstaker og oppdragsgiver blir enig om denne, og dette dokumenteres og godkjennes i egen kontrakt.
_____________________________________________________________
 
PERSONVERN:
Jeg legger aldri ut bilder med fotografier uten kundens samtykke. Du som kunde må godkjenne at jeg bruker ditt bilde som eksempel i mitt galleri for "personlige bilder".
_____________________________________________________________
 
OPPHAVSRETT

Opphavsrett er betegnelsen på den enerett (råderett) som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Opphavsretten medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavsmannen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Rettsanvendelsen må derfor innledes med likhetsvurderingen. Det er nemlig dette som utgjør opphavsrettens hovedspørsmål: Hva skal til for at frembringelse B, helt eller delvis, er identitetsmessig lik frembringelse A?

Forutsetningen for opphavsrettsvern er at uttrykket på gjenstandsplanet fremstår som resultat av praktisk skapende innsats og individuell preget åndsvirksomhet, dvs. både "hånd" og "ånd". Opphavsretten oppstår ved selve frembringelsen, og det er gjelder således ingen krav til registrering eller lignende.

Opphavsrettsvernet omfatter ikke bare uttrykket i opprinnelig form, men også i «endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse». Vernet er imidlertid begrenset til verkets litterære eller kunstneriske uttrykk, og omfatter derfor ikke generiske ideer, teknikker, metoder eller lignende som ligger bak.

Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Opphavsretten regnes, sammen med patentretten, kjennetegnsretten, designretten, planteforedlerretten og kretsmønsterretten, som en del av immaterialretten, hvis et av kjennetegn er at den beskytter ikke-legemlige – immaterielle – gjenstander (selv om det når så er sagt kan spørres om opphavsretten i det hele har noen gjenstand).
 
___________________________________
 
BETALINGSINFORMASJON:
Org.nr: 991873759
Kontonr: 05390907828
 
 
***
 
Det er viktig for meg at du som kunde er fornøyd, og at produktet du har kjøpt kan gi deg glede og inspirasjon!

 
© Galleri ElinPelin v/Elin Robsrud | Blinken 37a, 1349  Rykkinn - Norway | Tlf.: +47 95745999